Lika möjligheter att växa

FÖR OSS ÄR DET VIKTIGT att alla medarbetare har lika möjligheter att utvecklas, och att karriärvägarna är tydliga. Våra ledare har en viktig uppgift att uppmuntra oss till att växa genom personlig coachning, mentorskap och utbildning.

Oavsett om du arbetar som jurist eller i någon annan del av verksamheten, kommer det finnas möjligheter till utmaningar av olika slag – i det vardagliga arbetet och under hela din karriär hos oss. Vi har en öppen atmosfär där du kan uttrycka dina åsikter, ta egna initiativ och komma med nya idéer.

Kort startsträcka

VÅRA MEDARBETARE ÄR överens om att DLA Piper ger ansvar från dag ett. Som jurist innebär det att du snabbt får möjlighet att komma ut och träffa våra klienter. Eftersom vi tror på individens förmåga att växa in i ansvaret, får du arbeta nära delägare och seniora jurister – och du coachas in i rollen som rådgivare.

I andra roller, till exempel som juristassistent, utvecklas du dagligen genom att ges förtroende och frihet att hitta lösningar på problem.

Secondment ger nya perspektiv

NÄR VÅR MARKNAD BLIR mer och mer internationaliserad ställs ökade krav på oss, för att kunna möta våra kunders behov. Genom vårt secondment-program kan vi dra nytta av att dela erfarenheter över landsgränser såväl som kompetensgrupper – och inte minst skapa goda relationer till kollegorna i våra grannländer. Långsiktigt ger det ökat värde för våra kunder.

Secondment ger en upplevelse för livet och möjlighet till personlig utveckling. Nya vinklar på problem, bättre kulturell förståelse och nya kollegor är bara några av fördelarna med ett internationellt utbyte.

Mer om internationellt utbyte:

Nordic secondment

Secondment Silicon Valley